Družina

Jak vypadají naše odpoledne

Po skončení výuky ve 12:30 následuje čas na oběd do 13:00.

V čase 13:00 - 13:30 si děti budou moct odpočinout a případně odcházet.

V 13:30 - 15:00 probíhá družina, kde děti mohou trávit čas různými volnočasovými aktivitami - hraní deskových her, hraní si s kamarády, pobyt venku na dvoře školy, tvoření, čtení - cokoliv, co si vyberou. V družině chceme dětem s pomocí rodičů a přátel školy představit různé profese a koníčky a zapojit je do činností jako je například hra na hudební nástroje, zpěv, tanec, sport, aby získaly všeobecný přehled o tom, co se děje kolem nich, mohly se naučit něco nového a zároveň najít zajímavé záliby.

V 15:00 se společnými silami podílíme na úklidu prostor školy, které sdílíme se skauty. Ač se to někomu nemusí zdát, i tím se děti učí. Učí se nejen pořádku, ale také ohleduplnosti k ostatním.

Své děti si můžete vyzvednout v čase 12:30 - 13:30 nebo 15:00 - 15:30.