Koncept školy

Jak fungujeme

Jsme nová komunitní škola v Břeclavi a v současné době přijímáme děti zapsané k individuálnímu vzdělávání na libovolné rejstříkové škole ve věku od 6 do 10 let. Výuka u nás probíhá od pondělí do středy během školního roku. Od příštího školního roku 2024/2025 rozšiřujeme docházku na 5 dní v týdnu, přičemž je možné přihlásit se k docházce na 1 - 5 dní.

Jsme otevření dětem, vám i poznání. Do naší školy můžete přijít, můžete se jen tak dívat nebo třeba představit dětem něco, co vám dělá radost, co dobře umíte. Naším snem je, aby si děti u nás ve škole našly kamarády, na které se budou moci spolehnout a se kterými toho hodně zažijí.


Jaké máme hodnoty

Svoboda a odpovědnost

Svoboda je pro nás jeden z nejdůležitějších prvků, ale věříme, že jde ruku v ruce s odpovědností nejen za své jednání ale i za svá rozhodnutí. Dětem necháváme velkou míru volnosti, mohou vyjadřovat svůj názor, zároveň ale společně stanovujeme pravidla a trváme na tom, aby je všichni dodržovali a učili se tak vzájemnému respektu a toleranci.


Komunita

Společnými silami tvoříme naši školu, podílíme se na jejím fungování. V průběhu roku plánujeme pravidelné schůzky na tripartitách – průvodce/dítě/rodič, kde si společně povíme vše důležité. Jsme otevření dětem i jejich rodinám. Do naší školy můžete přijít, můžete být jen pozorovateli, účastnit se společných aktivit nebo dětem představit něco, co umíte a co vám dělá radost a stát se tak spolu s námi tvůrci naší komunity.


Důvěra a individuální přístup 

Důvěřujeme v dítě a v jeho schopnost zvládat samostatně i náročné úkoly a uvítat chyby jako součást procesu učení. Přijímáme děti takové, jaké jsou. Chceme podmínky učení přizpůsobit co nejvíce možnostem a potřebám každého z nich, aby se mohlo věnovat tomu, co ho zajímá, zažít úspěch a zároveň se naučit i to, co je potřeba. Pokud se dětem nebude chtít, zkusíme nenásilnou formou nabízet alternativní řešení.


Respekt

Budujeme upřímné vztahy založené na otevřené komunikaci, respektu k sobě i k druhým. Učíme se přijímat každého z nás s jeho silnými i slabšími stránkami, respektujeme jeho názor bez hodnocení a odsuzování.


Bezpečné a inspirativní prostředí

Chceme vytvořit místo, ve kterém mohou děti zakoušet své úspěchy a nebát se přitom dělat chyby, být jim průvodci na jejich cestě k poznání sebe i okolního světa, kterým mohou plně důvěřovat. Chceme se s dětmi hýbat, tvořit, učit se, smát se, ptát se a hlavně ŽÍT. Vytvoříme prostředí plné rozmanitých aktivit a podnětů, seznámíme je se zajímavými lidmi a místy.


Vztahy a spolupráce

Důležité jsou pro nás také vztahy, a to nejen dětí, ale i dospělých. Učíme děti komunikovat, zvládat konfliktní situace, spolupracovat, rozvíjíme jejich emoční inteligenci a sociální dovednosti.


Vnitřní motivace a radost

Věříme, že nejdůležitějším pohonem dětí je vnitřní motivace, chceme proto podporovat jejich přirozenou touhu po vzdělání a získávání informací.


Zároveň je naším velkým přáním, aby denně zažívaly radost z poznání, objevování a společných zážitků s kamarády.