Výuka

Jak vypadají naše dopoledne

Výuka v ŽijeTu začíná volnou hrou dětí. Do školy mohou děti chodit od 8:00, v 8:30 začíná ranní kruh. Společně se sejdeme, učíme se naslouchat, vyjadřovat své myšlenky. Bavíme se o určitém tématu (státní svátky, roční období, plánování, uvedení do nového tématu apod.). Zařazujeme i společné hry - někdy jde o slovní hry, jindy trénujeme koordinaci a nebo se pořádně vyřádíme, abychom byli lépe připraveni na učení.

V dalším bloku se většinou věnujeme triviu (čtení, psaní, počítání). Pracujeme s učebnicemi, seznamujeme se s novou látkou formou lekcí. Děti mají různé pracovní materiály podle své úrovně a pokud náhodou nejsou všichni na lekci, dělají ve stejnou chvíli různé věci.

Ve skupinách pracujeme v centrech aktivit. Máme centrum matematiky, věda a objevy, ateliér, čtení a psaní. Pokud chcete vědět, z čeho vycházíme, můžete se podívat na https://www.zacitspolu.eu/centra-aktivit-na-zs/. Jsou nachystána na celý týden a děti se u nich ve skupinkách střídají. Snažíme se, abychom zde vedli děti ke spolupráci, kreativitě a učení na základě prožitku.

Další částí naší výuky je SVS (svět v souvislostech). Zde se většinou věnujeme tematické výuce po dobu několika týdnů (cca 3-8). Během podzimu jsme se například zabývali stromy a vesmírem. Nebo rukodělným - výroba vlastního hobby horse, či velkého kartonového města. Do tématu zapojujeme všechny smysly, učíme se, tvoříme, spolupracujeme a snažíme se o nějaký hezký finální výstup do portfolia (složka, závěrečný plakát, kniha nebo vlastní výrobek apod.).

Zvláštní čas věnujeme také angličtině a hudbě. V letošním roce je to jedna hodina týdně, do budoucna uvažujeme nad celým anglickým dnem. V hudbě se necítí silná naše hlavní průvodkyně a proto na ni máme Lucii, která nádherně zpívá a navíc hudbě opravdu rozumí.

Během dne využíváme kratších přestávek mezi aktivitami a máme také jednu 30 minut dlouhou v půlce dopoledne. Děti během ní mohou chodit i ven v areálu klubovny. Venku také trávíme dost času během celého roku. Pravidelně jednou za 14 dní chodíme mimo školu na celé dopoledne. Za pěkného počasí jsme venku téměř pořád, i na výuku, během zimy už méně.

Děti se u nás snažíme vést k zodpovědnosti za vlastní učení, neznámkujeme je a nesrovnáváme. Daří se nám pracovat s tím, že děti mají různé úrovně učebnic a že každému jde něco jiného. O pokroku spolu mluvíme, pojmenováváme věci, které se daří i ty na kterých je ještě potřeba pracovat. Pro lepší orientaci začínáme pracovat s mapami učebního pokroku. Zde se mohou děti porovnat - ale ne s ostatními, ale samy se sebou. Jak taky chcete porovnávat čtení prvňáčka, co už při příchodu do školy plynně s tím, kdo teprve začíná?

Aby to všechno mohlo fungovat, pracujeme hodně na vztazích a důvěře. Během prvních měsíců to bylo to hlavní, co jsme dělali. Chodili jsme na procházky, hráli hry, poznávali se navzájem, seznamovali jsme se s učením. Dobré vztahy jsou pro nás to nejdůležitější. Ale nebudeme vám lhát, není to vždy jednoduché. Stále se někdy musíme vracet k pravidlům, společně je tvořit, připomínat si naše hodnoty. Je to prostě proces, který nikdy nekončí. Prostě to u nás žije.